Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aschers cement berylliumoxyde, natriumoxyde en kiezelzuur, terwijl glas of klei kunnen bijgemengd zijn; hij vermeldt echter tevens analyses van hetzelfde preparaat, volgens welke het zou bestaan uit kiezelzuur, aluminiumoxyde en kaliumoxyde. De oudere publicaties noemen een vrij groot aantal oxyden of andere verbindingen als bestanddeelen van de poeders der silicaatcementen: kiezelzuur, aluminiumoxyde, kaolien, calciumoxyde, magnesiumoxyde, berylliumoxyde, zinkoxyde, tindioxyde, alkalioxyden, fluoor (RAWITZERSI) 1909, APFFELSTaDT0 1909, ABRAHAM"1 1927); evenwel blijkt niet, welke behandeling de bestanddeelen, afzonderlijk of tezamen, ondergaan hebben. Volgens CROWELL' (1927) bestaan de poeders uit ALCK en SiO.,, tot een homogeen glas gesmolten met behulp van smeltmiddelen, waarvoor gebruikt worden berylliumsilicaat of calciumfluoride, ook wel calciumsilicaat of -boraat of natronkalkglas. De toepassing van verbindingen van elementen met klein atoomgewicht zou tevens ten doel hebben, aanleiding te geven tol de vorming van verhindingen met lage brekingsindex in het verharde cement, wat aan de doorschijnendheid ten goede komt; er ontstaat namelijk bij de verharding amorf kiezelzuur, dat eveneens een lage brekingsindex heeft. Alleen RUFF c.s.K" geven het resultaat van kwantitatieve analyses van twee fosfaat-, twee silicaatcementen (IV en V) en een tusschenvorm (III), die zij tot de fosfaatcementen rekenen:

Poeder Vloeistof

ALOs \ kleur-

ZnO MgO CaO BeO \ SiO, CaF2 P205 Bi=0, stof Zn H3PO, Fe»03 j

III 27.1 0.2 39.2 15.6 7.9 0.5 8.8 0.7 8.6 61.1

IV 0.2 2.6 52.4 29.7 9.0 3.4 2.7 7.8 45.5

V 15.7 56.3 23.9 1.2 2.9 5.7 55.9 Ook zij vermelden niet, in welke verbindingsvormen al deze

bestanddeelen aanwezig zijn.

De uiteenlocpende, meestal vrij vaag gehouden opgaven van de verschillende auteurs en ook de analyses van Ruff c.s. wijzen er eenerzijds op, dat de vervaardigers de bereidingswijze en de samenstelling van hun cementen wel nooit precies zullen hebben gepubliceerd, terwijl anderzijds de onderscheiden fabrikaten onderling wel groote verschillen zullen vertoonen.

De vloeistoffen der silicaatcementen bestaan uit vrij geconcentreerd fosforzuur, waarin aluminiumfosfaat79 en zinkfosfaaf zijn

Sluiten