Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GREEFF'" maakt gebruik van de reactie

6 F' + Fe " ^ FeF6"' -* Na3FeF0 ;

Hij titreert de met NaCl verzadigde oplossing van het fluoride, waaraan ter vermindering van de oplosbaarheid van het Na3FeF„ alkohol is toegevoegd, met FeCl3; NH4CNS is de indicator die het eindpunt aangeeft.

KURTENACKER en JURENKA40 titreeren de warme oplossing van NaF met een AlCl3-oplossing, die gesteld is op zuiver NaF:

ó F' + Al " + 3 Na' ^ Na3AlFu j;

de oplossing moet weer verzadigd zijn met NaCl en van te voren geneutraliseerd op phenolphtaleïne. Het eindpunt wordt aangegeven door de zure reactie op methylrood, veroorzaakt door de hydrclyse van de overmaat A1C13. Cl', N0:1', S04" en zelfs kleine hoeveelheden kiezelzuur storen niet bij deze titratie, waarvan de nauwkeurigheid volgens de auteurs gaat tot 1 % voor kleine hoeveelheden F, voor grootere zelfs tot 0.1 %.

Een eenigszins andere toepassing van het principe der vorming van complexe ionen is het toevoegen van een overmaat van het hydroxyde van het element, waarmee het F' een complex ion vormt, om daarna de in vrijheid gestelde OH'-ionen te titreeren. Door KURTENACKER en JURENKA werd hiervoor het boorzuur gebruikt, terwijl alkohol en een overmaat KC1 het evenwicht

4 F' -f B(OH)3 + K' ^ KBF4 | + 3 OH'

naar rechts verschuiven.

SIEGEL"'1 voegt aan de neutrale oplossing van het alkalifluoride amorf kiezelzuur toe:

2 H,0 + 6 F' + Si02 ^ SiF„" + 4 OH'

en titreert daarna met zuur. Hij vermeldt een nauwkeurigheid van + 0.5 %.

DE BOER en BASART'2 maken gebruikt van de ontkleuring van zirkoonalizarinelak door F'-ionen tengevolge van de vorming van zeer bestendige complexe fluorozirkoonionen.

Aan de oplossing, waarin het fluoor bepaald moet worden, voegen zij 50 cc sterk zoutzuur en 25 cc ZrOCL-oplossing (10 gr. Zr0CL.8H,0 op 100 cc) toe en vullen aan tot bijv. 150 cc met water. Dan wordt 1 cc van een 0.03 % oplossing van alizarinesulfonzuur natrium toegevoegd; na vijf minuten heeft zich de roode zirkoonalizarinelak gevormd. Deze oplossing wordt met een KF-oplossing van bekende sterkte getitreerd, waarbij de kleur van violetrood geleidelijk naar geel gaat: het alizarine-

Sluiten