Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

900 C. was gegloeid, was de omzetting na 16 dagen bijna volledig, terwijl bij een oxyde, dat slechts een uur op 500° C. was verhit geweest, na verloop van 7 dagen de omzetting volledig was.

Van dit laatste mengsel werd het reactieproduct geanalyseerd, nadat het was gewasschen met water, 96 % alkohol, absolute alkohol en methylalkohol. Het neerslag was uiterst fijn kristallijn en kon niet gemakkelijk gefiltreerd en gewasschen worden, zoodat het niet zeker is, dat het ZnS04 volledig werd verwijderd.

Analyse: ZnO 60.5, 60.6 %;

S03 15.3, 15.2 %;

H20 24.2, 24.3 %.

Hieruit volgt: ZnO : S03 = 3.90 : 1;

H20 : S03 = 7.09 : 1,

wat wijst op de samenstelling 4 ZnO.SO,, met 7 of 8 H.,0. De verbinding bestond uit zeer fijne, dubbel brekende naaldjes, waarvan de brekingsindex ongeveer 1.55 was.

Een product, dat zich beter liet filtreeren en wasschen, werd verkregen door 2 gr. ZnO in zeer kleine hoeveelheden en ondei voortdurend omschudden te brengen in 10 cc van een oplossing, die 20 gew. % ZnS04 bevatte. Nadat het mengsel nog een dag was blijven staan, werd afgezogen en 4 keer met water, 3 keer met alkohol en 3 keer met aether gewasschen; het zout werd aan de lucht gedroogd.

Analyse: ZnO 59.8, 59.9 %;

SO, 14.8, 14.6 %.

ZnO : SO:l = 4.01 : 1;

H20 : SO., = 7.69 : 1.

De verbinding is dus 4 ZnO.SO,,, terwijl het watergehalte ligt tusschen 7 en 8 moleculen.

Het zout bestaat uit zeer fijne naaldjes, die slechts met behulp van olieimmersie goed konden worden waargenomen. De naaldjes waren dubbel brekend met rechte uitdooving; er konden twee brekingsindices aan gemeten worden: nlD = 1.53 en n2D = 1.56.

Dezelfde verbinding ontstond ook, wanneer de reactie zoo geleid werd, dat er zooveel mogelijk overeenkomst bereikt werd met de verharding van het cement. Daartoe werd 2 cc van een 20 % oplossing van ZnS04 met ZnO gemengd tot een min of meer plastische massa, die binnen enkele minuten verhardde. Na verloop van een uur werd de massa gepoederd en weer met de oplossing van ZnSO. vermengd tot een plastische massa, die nu niet weer verhardde. Na verloop vanéén dag werd de vloeistof

Sluiten