Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dooving en hadden een brekingsindex van plm. 1.55; er konden niet met eenige nauwkeurigheid twee brekingsindices bepaald worden.

Werd dezelfde hoeveelheid ZnS04 in een volume van 500 cc neergeslagen met V2 N ammonia bij een iets hoogere temperatuur (40—50° C.), dan waren de naaldjes iets grooter en konden de beide brekingsindices: n^.= 1.53 en n2p = 1.56, bepaald worden.

Met KOH werden volkomen dezelfde resultaten verkregen als met NH.OH: 1.2 gr. ZnS04) volledig neergeslagen met 2 N kaliloog in een volume van 200 cc bij gewone temperatuur, gaf een neerslag, bestaande uit naaldjes, te fijn om er de beide brekingsindices van te bepalen; daarentegen ontstonden bij neerslaan met Z2 N kaliloog bij 40° C. in een volume van 500 cc de naaldjes in iets grooter afmeting, zoodat de beide brekingsindices konden worden bepaald: nlD = 1.53, n^o = 1.56.

In overeenstemming met het resultaat van Moody verkregen wij een andere verbinding, wanneer de omzetting van het ZnS04 plaats vond door koken van de oplossing met een mengsel van KJ en KJO3.

5 êr- gekristalliseerd zinksulfaat werd in 250 cc water opgelost en tot koken verhit; onder voortdurend koken werd een oplossing van 6 gr. KJ en 2 gr. KJOs in 250 cc water bij de sulfaatoplossing gedruppeld; het koken werd onder vervanging van het verdampte water voortgezet totdat er geen jodiumdamp meer ontweek; hiervoor was ongeveer 20 uren koken noodig. Het gevormde neerslag werd gewasschen met water en alkohol en aan de lucht gedroogd. Bij microscopisch onderzoek bleek het product in hoofdzaak te bestaan uit een fijne, als watten uitziende massa, waarvan de brekingsindex ongeveer de waarde 1.61 had, maar niet nauwkeurig was vast te stellen. De vezels waren dubbel brekend, met uitdooving volgens de lengterichting. Daarnaast kwam een kleine hoeveelheid fijne naaldjes voor, eveneens dubbel brekend met rechte uitdooving, die verschillende brekingsindices vertoonden, gelegen ongeveer tusschen 1.59 en 1.64. Bij analyse bleek het reactieproduct te bevatten:

ZnO 62.9, 62.8 (als Zn2P,0T bepaald);

63.1 (als ZnS04 bepaald);

SO, 13.7, 13.6;

Gloeiverlies 36.3, 36.1.

Waaruit volgt: ZnO: SO:1 = 4.53 : 1;

H20: S03 = 7.62 : 1,

Sluiten