Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moer M wordt neergeschroefd, zoodat het cylindertje uit de vorm kan worden genomen.

Het fosfaatcement hechtte zich zeer vast aan de wand; daardoor trad bij het uitnemen van de cylindertjes soms beschadiging op; wanneer deze alleen de rand van grond- of bovenvlak betrof, konden de cylindertjes nog in een messing plaat gezet worden, die een boring van 6 mm middellijn had; er werd dan zooveel afgeschuurd, dat de beschadigde plaatsen waren weggenomen.

De cylindertjes werden tien dagen lang bewaard in weegfleschjes, geplaatst in een groote schaal met nat zand, die met een glazen plaat bedekt was en zich bevond in een droogstoof, die op een temperatuur van 35° C. gehouden werd. Na de aldus volledig beëindigde verharding werden ze op hun drukvastheid

FIGUUR 6

onderzocht met behulp van de in figuur 6 schematisch weergegeven hefboompers.

De hefboom, waarvan de lengten der armen zich verhouden als 1 : 10, draait om de spil S en rust met een mes op de stempel T, die verticaal gehouden wordt door de koker in de horizontale balk H van het juk, waarin hij nauwsluitend glijdt. Het cementcylindertje C bevindt zich tusschen de stempel T en het blok B. Aan het eind wordt de hefboom belast door middel van hagel, die in de emmer stroomt en waarvan de stroom automatisch onderbroken wordt, zoodra het cylindertje wordt ingedrukt. De drukvastheid werd berekend uit de hoogste waarde van vijf metingen. Tabel 11 vermeldt de drukvastheden in kg/cm2. Weliswaar vertoonden de metingen vrij groote onderlinge verschillen, maar toch is wel duidelijk, dat er van een sterke ver-

108

Sluiten