Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overmaat (NHJ.S toe te voegen. Uit een oplossing van A1P04 of van 2AL03.3P20-, in zuur sloeg MILLOT1"4 met NH4OH het zout 3A1203.2P205 met 8 of 12 H,0 neer, dat oploste in overmaat ammonia.

Alles tezamen genomen verschaffen deze verouderde en vage gegevens allerminst een helder inzicht aangaande de verschillende Al-fosfaten; van vele der beschreven verbindingen staat in het geheel niet vast, of ze inderdaad chemische individuen zijn, terwijl in bijna geen enkel geval nauwkeurig is vastgelegd, onder

FIGUUR 7 FIGUUR 8

welke omstandigheden (concentraties, pw) de betreffende verbinding zich vormt; verder komen er onder de beschreven zouten zoowel kristallijne als colloïdale producten voor. De driewaardig-

124

Sluiten