Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Ten onrecnte worden de resultaten van hun proeven over de thermische uitzetting van glasstaven door KOERNER en SALMANG gebruikt als argument tegen de theorie van BERGER over de glasachtige toestand.

Z. f. anorg. Ch. 199, 235 (1931).

II.

Het is niet gemotiveerd, aan het zwarte oxyde, dat uit nikkelnitraat, -carbonaat of -hydroxyde gevormd wordt door matige verhitting aan de lucht, de formule Ni203 toe te kennen.

Z. f. Elektroch. 32, 204 (1926)

III.

Waarschijnlijk is in de tetrammineplatozouten het platina coördinatief niet vier-, maar zeswaardig.

Z. f. anorg. Ch. 187, 241 (1930).

IV.

De gebruikelijke titerstelling van thiosulfaatoplossingen op kaliumbichromaat als standaardstof is voor nauwkeurige analvse niet betrouwbaar genoeg.

Z. f. anal. Ch. 69, 145 (1926).

V.

De opvatting van VERNON, dat in de dimethyltelluroniumhalogeniden (CH3).,TeX., de vier groepen rondom het Te-atoom in een plat vlak zouden liggen, is niet bewezen.

J. chem. Sóc. 1929, 560.

Sluiten