Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder geneeskundig toezigt , andere inwendige middelen kunnen toedienen.

Onder den naam van slepend klierachtige huiduitslag verstaan wij eenen uitslag, die bij klierzieke voorwerpen , op het een of ander deel des ligehaams , hetzij op het hoofd , hetzij op armen , beenen of elders te voorschijn komt. Bij kinderen zien wij voornamelijk (meestal door belette uitwaseming, daar het hoofd bij voorkeur altijd gedekt blijft) dezen uitslag op het hoofd beginnen, en zich van daar somtijds over het geheele aangezigt verspreiden. Deze uitslag ontstaat uit kleine blaasjes , welke met een geel weiachtig vocht gevuld zijn; deze barsten open en vormen geelachtig bruine korsten, die langzamerhand zamenvloeijen , en als zoodanig dikwijls het geheele hoofd en aangezigt bedekken.

liet volk kent dezen uitslag onder den algemeenen naam van daauw- of ringworm. Tegen deze soort wordt voornamelijk het uitwendig gebruik der levertraan aangeraden , terwijl de meeste geneeskundigen hier van de inwendige aanwendig minder wsachten. Wij voor ons zijn van meening, dat men het uitwendig gebruik der traan hier gevoegelijk met het inwendige zoude kunnen verbinden. Daar toch meestal deze uitslag uit eenen klierachtigen toestand des ligehaams geboren wordt, zal men door het inwendig toedienen voornamelijk op de scrophuleuse

Sluiten