Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij reeds ver gevorderd , ook van de ligtbruine gebruik maken. In het rheumatisrne en de jicht zal men alleen van de bruinachtige genezing te wachten hebben. Welke dezer soorten men ook bezige, de levertraan moet steeds met de dikte van gewone olijfolie overeenkomen en nimmer donkerbruin van kleur of smerig zijn als siroop. De donkerbruine traansoort kan derhalve in de geneeskunde niet gebezigd worden.

Wat de dieet bij de traankuur betreft, zij het in het algemeen genoeg aantemerken , dat men alle winderige , vette , zwaar te verterene , voornamelijk zure en sterk gezoutene voedingsmiddelen te vermijden heeft. Ook moeten vooral geene sterke dranken gebruikt worden. Is de lijder gewoon een glas wijn te drinken , dan kan hij hiermede blijven voortgaan : het te vele is echter schadelijk. VVan« neer de traan in groote hoeveelheden gegeven wordt, moet men de dieet zeer beperken ; tot ondersteunningsmiddel raden wij als drank de eikelkofïij aan.

Veelal wordt tegen de aanwending der traan opgezien , of het gebruik van dezelve gestaakt, door den tegenzin , die de meeste lijders tegen dezelve koesteren. Bij jonge kinderen kan dit geen hinderpaal zijn ; men legt dezelve op den rng en geeft de traan met geweld in. Moeijelijker gaat het intusschen bij oudere kinderen ; wanneer men dezelve echter de eerste reis met geweld het middel ingeeft , zal

Sluiten