Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men gewoonlijk zien , dat zij daarna de traan met minder weerzin, ja velen zelfs met graagte innemen. Volwassenen zal men door woorden ligtelijk kunnen overreden. Bij de meesten zal het denkbeeld v;tn traan intenemen, voldoende zijn , om walging te doen ontstaan. Wanneer men zich echter hiertegen verzet en bedenkt , dat men wezenlijk veel onaangenamer middelen , zonder het te weten , inneemt , dan zal men de traan , na dezelve eenige malen genomen te hebben , met minder moeite kunnen gebruiken. In ieder geval moet men in het oog houden , dat men dezelve niet als lekkernij , maar als middel tot herstel der gezondheid , te beschouwen heeft. Om den smaak te verbeteren , zijn door verscheidene geneesheeren onderscheidene middelen uitgedacht. Richter meent, dat dit het best kan geschieden , door er wijn of wijngeest bijtevoegen , terwijl Sciienk het tot dit oogmerk veiliger en beter houdt, pepermuntwater te gebruiken. Wij oordeelen het eehter raadzaam , de levertraan onvermengd te laten gebruiken, daar alle bijkomende zelfstandigheden haar van hare kracht zullen doen verliezen. Wil men iets tot verbetering van den lang nablijvenden traansmaak geven , men late dan een pepermuntje , een half kop sterke koffij , of een lepeltje fijngestooten witte suiker nagebruiken. Een slok roode wijn of een weinig pepermuntwater , zal de misselijkheid ,

Sluiten