Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door JP. II. li. MULLER, ie 's Hertogenbosch , is mede uitgegeven en bij de voornaamste Boekhandelaren verkrijgbaar:

Hoe werkt de levertraan als geneesmiddel? Naar het IIoogduit seh van Dr. Bermann Klencke ; met aanmerkingen van Dr. M. J. Godefroi. Gr. Oct. 132 bladz. Prijs f 1,20.

De beoordeeling van dit werk, voorkomende in het: » Nederlandsch Letterblad van 15 Maart 1843" , is van den volgenden inhoud:

» De levertraan , in de laatste jaren met zulk eene milde hand uitgedeeld , en tegen zeer vele , te vele kwalen aangeprezen, zoodat men het als geneesmiddel zeker in het boudoir van de godes , de mode, vinden zou , wordt in 't onderhavige werkje op eene natuurkundige wijze, wat hare werkingswijze betreft, onderzocht.

Te regt maakt de Schr. onderscheid tusschen traan en traan , en de volgende daadzaken , of liever gevolgtrekkingen , hebben onze opmerkzaamheid bijzonder aangetrokken :

Wil men de slechte voeding en den atrophischen toestand van het vormend leven verbeteren , en de goede chijlvorming verhoogen , zoo verdient de gele traan de voorkeur.

Sluiten