Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B t z i $ n

DER

EK N HA1NDBOEK

VOOR

PR/VCTIS ERENDE GENEESHEEREN,

Naar de derde geheel omgewcrJcte en zeer vermeerderde Hoogduitschc uitgave,

van

'5ÊÊ' <Ü?- 5

In het Nederduitsch bewerkt en met aanteekeningen. vermeerderd

DOOR

M. J. GODEFROI,

iled. Doet. te 's Ilertorjenboscli,

e x

S. BEZETH,

iled. Doel. en Het lm. te Rotterdam.

EERSTE DEEL.

Te GOBINCHEM, bij J. NOORDUYN en ZOON.

1 8 4 6.

Sluiten