Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gevoelens daaromtrent zeer verdeeld. Morgagïi (1) gelooftdat de geelzucht der pasgeborenen van de door de onderbinding en afstooting van dc navelstreng veroorzaakte zamentrekking van de vena innbiliealis, die zich tot de vena porta uitstrekt, en van het ophouden van den vroeger naar de lever plaats hebbenden aandrang van bloed afteleiden zij , voor welk gevoelen ook Barez (2) zich verklaart. Op gelijke wijze zoekt Autesrietii (3) het wezen van deze ziekte in een gebrek aan bloedstrooming naar de lever en in den in dit orgaan langzamer wordenden bloedsomloop. CnAMBON (4) vermoedt, dat de gedurende dc verlossing op het hoofd van het kind uitgeoefende drukking, door medegevoeligheid, cenc ziekelijke werkdadigheid der lever opwekt, welke tot het ontstaan van de geelzucht aanleiding geeft, hetgeen ook Jahn waarschijnlijk vindt, die echter tevens de physische en chemische verhoudingen van het huidstelsel tot de dampkringslucht mede in rekening brengt. Volgens Bacses ligt de oorzaak der geelzucht in de ophooping van kindspek , in onreine stoffen, die zich in den twaalfvingerigen darm bevinden, in eenen krampachtigen toestand van den ductus choledochus en in den prikkel van het in de navelstreng in rotting overgegaan bloed. (Dit laatste gevoelen werd later weder op nieuw door de Mesmerianen geopperd (5), en ook Buscn (6) schijnt daarmede intestemmen, wanneer hij het menigvuldig voorkomen van dc geelzucht der pasgeborenen van de behandeling der navelstreng onmiddellijk na de geboorte afhankelijk maakt; daarentegen heeft Elsüsser (7), door ondervinding gerugsteund , aangetoond , dat bij die kinderen , bij welke de navelstreng eerst na het verdwijnen van het iaatste spoor van klopping onderbonden werd , de geelzucht even zoo menigvuldig en sterk wordt waargenomen , als bij diegene, bij welke de navelstreng onmiddellijk na de geboorte onderbonden werd.) Fleisch noemt, als oorzaak van de geelzucht, de sluiting van dc gemeenschappelijke, in den twaalfvingerigen darm inmondende galbuis door kramp, welke door den ongewonen prikkel van het eerste voedsel o£ van het terug gebleven mcconium. of door eenen anderen prikkel zoude worden opgewekt. — Rosenstein is van oordeel, dat eene verstopping van de pori biliarii, van den ductus hepaticus of van den ductus choledochus door taaije sappen of opgehoopt slijm aan deze

(1) De sedibns et causis morborum. Epist. 48, art. !59.

(2) Fr. Barez, üiss. nonnulla ad morbos infanlum speetantia proponens. Berol. 1820.

(3) Observat. quaedam physiologico-pathologicae , qnae neonatorum morbos frequentiores spectant. Tiibing 1799.

(4) Ueber die Krankheiten der Kinder. Bd. I. Ahth. I.

(5) Dr. J. C. L. Ziermann, die nalurgemasse Geburl des Menschen, oder Betraehtungen über zu frühe Durchschneidung und iiber Unlerbindung der Nabelsehnur , als Ursprunge der banfigsten und gefabrlichsten Krankheiten" des Menschcngeschlechts. Mit einer Vorrede von Prof. lfolfart. Berlin , 1817. — Vergel. Jürg's Schriften zur Beförderung der Kentlniss des Weibes und Kindes. n. s. w. II. Bd. Leipz. 1818.

(6) Neue Zeitsebrift fiir Geburtskunde. Bd. V. Hft. 2. S. 289.

(7) Schmidt's Jahrbiicher der in- und ausl. gesammt. Medin. 1853. Bd. VII. S. 318.

Sluiten