Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachtig en goed gevoed is. Iselin en Büsciimerken op, dat in onderscheidene gevallen de aanwending van bloedzuigers op de maagstreek nut aanbragt j in andere echter den dood verhaastte. Verso* " i racht door 1—2 bloedzuigers de overvulling der torpide bloedvaten te verwijderen. Neemt de ziekte een meer slepend beloop , dan raadt Bil iard het gebruik van de braakwijnsteenzalf aan en Iselin ook andere huidprikkels, b. v. spaanschevliegzalf, cort. mezerei, blaartrekkende pleisters en mostaardpappen. Rostah , Lallemand , Nagel en Winter zijn, behalve voor de aanwending van plaatselijke bloedontlastingen, voor het gebruik van zaadmelken en van het calomel met magnesia.

Het zoutzure yzeroxyde we ndde Hergt in den volgenden vorm aan: i}. Liq. ferr.mur. oxyd. gr. x, Aq. cinnamom. unc. ift, Syrup.alth. unc. (3. S. om het uur twee theelepels vol. C. F. von Pommer (1) p-af dit middel het eerst aan kleine kinderen van 8 gr.-l scrupel in eéil slijmigafkooksel, waarvan hij ieder uureenen theelepel vol liet toedienen. Lameber wendde dit middel tevens met andere middelen aan, die tot de klasse der adstringerende tonica behooren. Droste (2) verzekert, dat hem de verbinding van de tinctur. ferr. muriat. met het extr. chinae frigid. parat, dikwijls uitstekende diensten bewezen heeft. Sciiwarze (3) gaf liet koolzuurijzer met kinaextract, en Fucns (4) met antacida en gumrn. arab., warme kaïuillenbaden en inwrijvingen van ung. rnerc. neapolit. in de maagstreek ; en ook Hirscii schrijft aan de ijzerpraparaten, alsmede aan de aluin met bijvoeging van een of ander aromatiek middel groote werkingskracht toe.

Met het zwavelzuur koper heeft slechts Dürk (5) eenige proeven genomen.

De zuivere kleiaarde heeft Dürr (6) (dr. ft.-], in unc. ift. vocht, binnen 2-t uren te gebruiken) als het beste middel aanbevolen j intusschen kan bij de opgave, dat hij door dit middel van 67 zieken 60 genezen heeft, het vermoeden niet geheel ongegrond schijnen , dat Dürr niet in alle gevallen gastromalacie heeft voor zich gehad', te meer daar Hirscii zelden gevolg van deszelfs aanwending gezien heeft. De bolus armenica (ff.emuls. gumm. arab. unc. iij, boli armen. dr. iij, tinctur. opii c.rocat. gutt. v , syrup. amygd. unc. ƒ3) zegt Segnitz in drie gevallen zeer geneeskrachtig bevonden te hebben. -— Het tegen de maagverweeking der volwassenen veelvuldig en ook nog onlangs door Licnler (7) aangeprezen azijnzuurlood past voor teedere kinderen in het algemeen niet; intusschen verzekert Heinbeck (8) door dit middel in een geval, waarin hem het wezen der ziekte niet twijfelachtig voorkwam , een kind van een halfjaar onder de wanhopigste omstandigheden van

(1) Heidelb. klin. Aunalen. II. 2. S. 209.

(2) Hamburg. Zeitung fïir die gesammte Medici». 1836. Bd. II. Hft. 3.

(3) Pract. Beobachtnngen u. Erfahr. a. d. Med. Chirg* Gehurtsh. ugerichtl. Arzneik. Dresden u. Leipz., 1827. 8.

(4) Ilannöverschc Annalen. Bd. V. lift I.

(ö) llufeland's Journal. 1833. Juli. (6) Ibidem.

(7) Würtemb. Correspondenzbl. B. VII. Nr. 24.

(8) Oesterr. medecin. Jahrb. Bd. XVI. No. 21. 1838.

Sluiten