Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJDRAGE

tot

DE KENNIS DER HEERSCHENDE OOGZIEKTE

iir

HET NEDERLANDSCHE LEGER,

eh

de behakdelisg er va5 ij het militaire hospitaal

öreöa,

tab julij 1836 tot JULU 1839;

hoor

I" P« J. Snabilié,

DOCTOll is DU GEJTEESKUlfDM ,

Ridder der Militaire Willems-Orde , Chirnrgij n-Majoor bij het Militaire Hospitaal en Garnizoen te Breda, Lid van onderscheiden Geleerde Genootschappen.

Met Platen. - " '

breda,

F. P. STERK. 1840.

Sluiten