Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

romers, bij eene drooge hitte, heviger scheen te heerschen. — Burkard Eble haalt, in zijne belangrijke Monographie, over eene eigenaardige algemeene Luchtconstitutie sprekende, het volgende aan: Patrick Mac-Gregor zegt: »de gesteldheid van den dampkring heeft invloed op de ziekte: want zij was heviger en duurde langer bij heet en warm weder, dan als het koud of gematigd was. Men zag dit duidelijk in Julij, Augustus en September, als wanneer de ziekte oneindig veel heviger woedde, dan voor of na deze maanden." (Zie: Die Sogenannte Contagiöse oder agyptische Augenentzündung. — Stuttgart, 1839; blz. 147; — alsmede de Tabellen, die aan het slot van dit mijn Werk voorkomen.)

De catarrhale oogontsteking is ook meerendeels sporadisch; de purulente ophthalmie daarentegen contagieus. Latere Schrijvers, en hieronder ook Burkard Eble, gelooven, dat deze heerschende oogontsteking niet als een morbus sui generis, maar meer als eene gewijzigde ophthalmia catarrhalis zou kunnen beschouwd worden. — Hoewel de onderhavige ziekte veel overeenkomst heeft met ophthalmia catarrhalis, is zij, naar ons inzien, met deze geenszins identisch, en niet alleen in graad verschillende, maar als eene eigenaardige soort aan te nemen. Wij komen in deze overeen met hetgeen een der Belgische

Sluiten