Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Assalini, Larrey, de Kirckhoff, Jiingken); andere ophthalmologen, daarentegen, contagieus, en dit zoowel door aanraking, inenting of overbrenging der stof (per contactum), als ook door een miasma op eenen afstand (in distans) door den omgevenden dampkring, (Rust, von Graefe, Kluyskens, Cunier, Canslatt). Weder anderen gelooven, dat zij uit Egypte herkomstig moet beschouwd worden. (Vetch, Rust, von Graefe, Muller, Carron du Villards enz.)

Over het algemeen is men het echter thans eens, dat deze oogontsteking besmettelijk is, en niet alleen door aanbrenging der afgescheiden stof zelve, maar voornamelijk ook miasmatisch, door eene eigenaardige smetstof in den dampkring, even als eenige huidziekten (de pokken, het roodvonk, de mazelen enz.), met dit onderscheid, dat bij de laatstgemelde ziekelijke aandoeningen de smetstoffen door het slijmvlies der long-oppervlakte moeten opgenomen worden, en aldus meer algemeene aandoeningen veroorzaken ; daar integendeel in de onderhavige ziekte, de opneming der smetstof aan de oppervlakte van het slijmvlies der oogen genoegzaam schijnt te zijn, om deze ontsteking verder te ontwikkelen. Maar genoeg; die deze heerschende oogontsteking in al hare vormen, graden, in haar verloop, hevigheid, uitgangen enz. heeft kunnen

2

Sluiten