Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnen weinige dagen; de pijnen nemen af, de gevoeligheid voor de inwerking der lichtstralen wordt echter langzamerhand minder, de koortsverheffingen tegen den nacht houden op, de lijders worden rustiger, bekomen meer eetlust, en kunnen meestal reeds spoedig als reconvalescenten worden beschouwd. JNu kunnen zij ook beter gevoed worden, wanneer hunne spijsverteringsorganen meer in den natuurlijken staat zijn teruggekeerd, en is hun tevens dagelijksche beweging in de versche buitenlucht aan te bevelen.

Kenmerkende verschijnselen van den Chronischen vorm dezer heerschende ophthalmia bellica sive militaris zijn deze. — De oogleden zijn over het algemeen weinig gezwollen, onpijnlijk, de conjunctiva meestal gering ingespoten en niet rood; de onderste oogleden gewoonlijk wat meer opgezet dan de bovenste; er heeft in verre de meeste gevallen geene slijm- noch etterafscheiding plaats; het ooglids-bindvlies, vooral van het onderste ooglid, is rooder opgezet en met eene korrelachtige verandering (vleeschheuvelljes, granulatiën) van verschillende gedaante, vorm en uitbreiding bezet, die dan langzamerhand verdikken, voornamelijk in de plooi van het bind vlies, en rooder worden. Er zijn geene algemeene ziekteverschijnselen waar te nemen; — de Militairen bevinden zich gezond, en nemen al hunne dienst-

Sluiten