Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den hevigsten acuten vorm dezer ophthalmie het geheele verlies van het gezigt binnen het tijdsverloop van 24 k 48 uren hebben waargenomen, en dat het aangedane oog (Rhexis oculi) gebarsten was.

Voorgescliiktlieïd.

Deze purulente oogontsteking tast vooral de jongere soldaten (lotelingen) aan; echter zijnde oudere, en ook andere individuen in de Maatschappij , niet tot den militairen stand behoorende, er geenszins van uitgesloten, en is deze ziekte ook meermalen bij de burgers waargenomen. Alle geslachten, kunne en ouderdom kunnen door deze heerschende oogontsteking worden aangedaan, meerendeels echter de jeugdige. Zij kan alle gestellen aantasten , zonder zich aan de jaargetijden te storen; wij hebben evenwel kunnen waarnemen, dat de warmte en de droogte (de zomer) meer tot hare ontwikkeling en hevigheid bijdragen ; deze ziekte vertoonde zich in onderscheiden landen en in vele legers; overvalt de voorwerpen (krijgslieden) , zoowel bij nacht als bij dag, en in alle standsbetrekkingpn van den soldaat, hetzij op de wacht, gedurende de wapenoefeningen, in de kazernen, de kampen en ieder ander verblijf, waarin te vele personen

Sluiten