Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengt, maar bijzonder door de levenskrachten der weefsels, waarmede hij in aanraking komt, eigenaardig te wijzigen. Hij houdt op, voordeelige resultaten op te leveren, indien zijne werking zich verder uitstrekt, dan eene verandering of wijziging der plaatselijke levenskracht. — Deze denkbeelden verschillen van die der voorstanders der Cauterisatie, waarvan de meesten in de aanwending van het brandmiddel (Causticum) niels zien of ontwaren, dan een verlies van zelfstandigheid der aangedane deelen. Het Salpeterzuur-Zilverzout (Nitras argenli fusum) werkt door eene nieuwe wijze van ontsteking op te wekken, die de eerste vervangt of wijzigt; de acida mineralia, en vooral het aciduni phosphoricum zoude, volgens waarnemingen van latere Schrijvers, dezelfde werking te weeg brengen, (Carron du Villards, Cunier, zie Bulletin Medical Beige; Juin 1838. Correspondance de F. Cunier k M. Le Docteur Marinus, pag. 166 etc.)

Onder de hedendaagsche Schrijvers beschouwt Ricord het Nitras argenti 't krachtigste, bedarende en zekerste ontstekingwerende middel, wanneer men het slechts juist weet te gebruiken en aan te wenden. — De hevige pijn, welke de Cauterisatie verwekt, bedaart spoedig, om vervangen te worden door een gevoel van

Sluiten