Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den 21. September het Hospitaal geheel hersteld verliet.

26ste Waarneming.

De kurassier J. T. La Fleur, oud 28 jaren, geboren te Baarendeel, Prov. Vriesland, dienende bij de Afdeeling N°> 1, van een bloedrijk temperament, een gezond en sterk ligchaamsgestel, goed gevormd, en zonder blijkbare gebreken, sedert een geruimen tijd, aan uleera venerea op de Corona glandis en het scrotum en vervolgens ulceratiën in de keel, alhier in het Militaire Hospitaal onder behandeling zijnde, bekwam plotseling, waarschijnlijk ook door zich onvoorzigtig aan koude en togt te hebben blootgesteld, Iritis syphilitica amborum oculorum. Hij werd dadelijk den 23. Mei, 1837 op eene der zalen, uitsluitend bestemd ter behandeling van Oogzieken, overgebragt, en leverde dezelfde ziekteverschijnselen op als de fuselier Jewema, welke wij dus, om niet in herhalingen te vervallen, niet zullen vermelden. Des lijders sterke constitutie en temperament in aanmerking nemende, liet ik eene afleidende aderlating op den voet verrigten, alsmede den volgenden dag 2 cucurb. scarificat. in den nek appliceren; inwendig een pulv. drastic, ex Calomel gr. vi. pulv. rad. jalapp.

Sluiten