Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogappel, hoornvlies enz., waardoor het gezigtsvermogen geheel of gedeeltelijk kan verminderd of vernietigd worden), hersteld, nog met velen kunnen vermeerderen, daar deze ziekte-toestand niet zoo zeldzaam in de Hospitalen als venerische complicatie of als gevolgen van Lues venerea (Syphilis) voorkomt; wij vertrouwen echter, dat de medegedeelde ziekte-gevallen voldoende zullen zijn, om de opgegeven Genees-Heelkundige behandeling te wettigen en te kunnen aanprijzen. Wij hebben het gebruik der kwikbereidingen, zoodra wij eene ziekelijke aandoening van den mond en de speekselklieren (aflfectio mercurialis) ontwaarden, niet voortgezet; zoo als vooral eenige Engelsche Ophthalmologen(Mackenzie, Lawrence enz.), voorschrijven en aanraden, teneinde geene belangrijke, veelal lastige en langdurige ziekte-toevallen van andere organen te weeg te brengen, welke uitwerking wij trouwens bij de toediening van de sublimaat veel minder hebben kunnen waarnemen, dan na het gebruik van de Calomel.

Bij de behandeling der Syphilitische iritis, hebben wij ons zeldzaam bediend van oogwaters, zoo als ook eenige Duitsche Ophthalmologen (Beer, Muller enz.) hebben aangeraden, vooral niet in het eerste tijdperk der onderhavige ziekte, en dan werd het volgende collyrium gebruikt: R. aq. rosar. et aq. distell. aa unc. üj.

Sluiten