Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALGEMEENE STAAT, het maandelijksch mouvement der onder behandeling gekomen en herstelde Oogzieken vermeldende, van de maand Julij 1836 tot de maand Juli) 1837, in het Militaire Hospitaal te Breda.

Namen der Maanden.

1

Bleven over bij den aanvang van iedere maand.

Bijgekomen.

Hersteld.

Bleven onder behandeling bij het einde van iedere maand.

Aanmerkingen.

Julij 1836 29 53 34 48 Godurcd. ?fn '°°p

" J van dit jaar hebben een

0 lijder bet gezigt aan

August. » 48 65 3ö 75 beide oogen , en 2 lijders aan één oog ver-

Septemb.» 75 67 56 86

Atrophia bulb. oculi

October » 86 14 48 52 na Ophthalm. Gonor- I

rhoïca het linker oog,

Noyemb. » 52 26 34 44

na Ophlh. purulenta,

Decemb. » 44 22 34 32 en daarenboven 4 lij- II

ders verduisteringen

T ÏOQT oo n 11 Q4 op de Corn.a bekonifn.

JüU. 1 ooi Oii *0 *1 ö4* Deze oogzieken gijn ons

uit het Legerkamp bi)

Fcbr. » 34 12 15 31 eijen toegezonden I

na reeds eenige dagen 01 IO lAOO aldaar aan de heer-

JXl aart » «51 oo schende Ophthalmie

(hevigste graad) te

April » 33 16 16 33 hebbe" *°i«d«n. Mei » 33 23 32 24 Junij » 24 71 29 66

Sluiten