Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van daar is het te verklaren , dat de uitstortingen bij long- , borst- en buikvlies-ontsteking niet slechts de menigvuldigste , maar ook de gevaarlijkste hyperaemien ten gevolge hebben , en dat dit bij gastrische- , aalen rheumatische koortsen , waarbij slechts één aetiologiscn moment , dat namelijk van den versterkten hartslag bestaat , niet het geval is. Dat van alle ontstekingen die van de hersenen zelve zich het minst met hersenhyperaeinie laat vereenigen , spruit daaruit voort, dat de hersenen bij de door de ontsteking te weeg gebragte uitstorting zwellen , en door middel van drukking bloedledigheid in de vaten te weeg brengen.

Eene andere zeer menigvuldige oorzaak van bloed opstijging naar de hersenen , zijn gebreken in de klapvliezen van het hart en der groote vaten, dikwüls ook uitgebreide, tuberkuleuze infiltratie der longen, catarrhale aandoeningen en verwijding der luchtpijpstakken , met zamenkrimping van het longweefsel , emphysema van de longen, die den bloedsomloop door de longen, inzonderheid echter het terugvloeijen van het aderlijk bloed in het regter hart verhinderen , en langs eenen zuiver werktuigelijken weg passive bloedophooping in de hersenen te weeg brengen.

Niet minder gewigtig voor het ontstaan van de bloedopstijging naar de hersenen is de overvoeding van de linker hartekamer, meestal met gebreken in de klapvliezen der aorta gepaard. Inzonderheid is de als apoplesia vascularis , nog menigvuldiger echter de als apoplexia sanguinea te voorschijn tredende hersencongestie aan deze hartziekte haar ontstaan verschuldigd.

Sluipt rekking en , vullende ziekte en eclampsie zijn veel menigvuldiger de oorzaak dan het gevolg van prootenop eene werktuigelijke wijze verwekte bloedopstijgingen naar het hoofd , waarvan wij de eigenlijke ziektekundige waarde reeds in het voorafgaande hebben aangetoond.

Een zeer gewigtig pathogenetisch moment der bloedopstijgmg naar het hoofd , is de door het voor den tijd oi het natuurlijk verouderen en het atrophieren der hersenen ontstane ledige ruimte, waardoor hyperaemie, en

Sluiten