Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben , daar deze menigvuldige malen in het lijk te gelijker tijd worden aangetroffen.

De voorzegging bij ontsteking van het harde hersenvlies hangt af van de oorzaken , waardoor zij wordt te weeg gebragt. üp zich zelve is zij niet doodelijk , wel echter door het overspringen op de inwendige hersenvliezen en de hersenen zelve , hetgeen inzonderheid bij die ontstekingen van het harde hersenvlies plaats heeft , die door sterke traumatische beleedigingen , door beenzweer van naburige beenderen , door zonnesteek en roos worden opgewekt. Het digte en minder bloedrijke weefsel van het harde hersenvlies , deszelfs voor eene spoedige bewerktuiging vatbare , vezelige en beenige ontstekin«svoortbrengsels, zijne verdikking en eeltachtige verdi<nin° , geven eer aanleiding tot een slepend dan tol een heet beloop. De hersenen schikken zich derhalve in de door het voortbrengsel der onsteking bewerkte langzame drukking, en de ontsteking van het harde hersenvlies ontstaat en verloopt dikwijls zonder aanmerkelijke, ja zonder eenige storing in de werkdadigheid der hersenen ; dikwijls echter laat zij aanhoudende hoofdpijnen , zwakte van zintuigen en geest, die, zoo als ligt te begrijpen is, met iedere bloedopstijging naar het hoofd toeneemt , achter.

De therapie moet inzonderheid tegen de oorzaken , de uitwendige beleediging , beenzweer, roos, eczema, impetigo , enz., gerigt zijn.

ontsteking van het spinnewebsvlies.

De ontstekingen van de naar het harde hersenvlies gekeerde plaat van het spinnewebsvlies zijn menigvuldig doch niet hevig, meestal secundair, en komen met groote uitstortingen op weivliezen , met ontstekingen, heete huiduitslagen , acute bloedsontmenging door <*al de ziekte van bright , enz. , gepaard voor. Het aan dé inwendige vlakte van het harde hersenvlies klevende uitzweetsel is zacht , week , slijmig , vliezig of etterig. Zeldzaam is de ontsteking van de parietale plaat van het

Sluiten