Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfs in den gewonen toestand zijn hare fijnste haarvaatjes reeds sterk met rood bloed opgevuld. Het is derhalve ligt te begrijpen , dat het zachte vaatvlies niet slechts veel meer dan het harde hersen- en spinnewebsvlies tot ontsteking voorbeschikt is, maar ook, dat de tot hetzelve zich bepalende ontstekingen , uit hoofde van het uitgebreide net van haarvaten , met hevige hyperaemien , en uit hoofde van de groote menigte bloedligchaampjes in dezelve , met rijkelijke uitstortingen moeten gepaard gaan. lievige hyperaemien en uitgebreide uitstortingen nu hebben hevige hersenprikkeling en hevigen hersentorpor ten gevolge. Het is derhalve duidelijk, dat ontstekingen van het zachte vaatvlies doorgaans met veel heviger verschijnselen moeten te voorschijn treden , dan ontstekingen van het harde hersen- en spinnewebsvlies ; diensvolgens kan iedere primitive en met hevige verschijnselen te voorschijn tredende meningitis reeds vooraf als eene ontsteking van het zachte vaatvlies worden beschouwd , zoodat ook deze gemeenlijk onder den naam van meningitis begrepen wordt.

Uit den rijkdom aan bloed van het zachte vaatvlies volgt voorts, dat vezelstoflige en tuberkuleuze bloedsontmenging , inzonderheid echter de eerstgenoemde, met voorbijgang der longen , zich oorspronkelijk in het weefsel van dit vlies kan vestigen , dat derhalve de meningitis primitief en zelfstandig, ja niet zelden zelfs als epidemie optreedt , dat zij meestal op uitgebreide plekken , en niet op omschreven eilandjes voorkomt , dat zij krachtige , jeugdige , bloedrijke individuen inzonderheid aandoet , dat zij snel verloopt en dikwijls doodelijk is , dat zij derhalve eigendommelijkheden aanbiedt , die haar in exquisite gevallen van de ontsteking van het haide hersen- en spinnewebsvlies gemakkelijk onderscheiden.

Om de meningitis ook van andere dergelijke ziekteprocessen , inzonderheid van de hersenhyperaemie en encephalitis te kunnen onderscheiden , is het noodig , een beeld van dezelve uit hare ontleed- en natuurkundige eigenschappen te ontwikkelen.

1 De meningitis berust op de uitstorting van bloed-

Sluiten