Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

longontstekingen gepaard, wel echter bijzonder gaarne in het begin Tan slepende ziekten , zoo als van tuberculosis, catarrhus , verweeking , kanker van de maag , vetzucht, cyrrhosis, kanker der lever, verbeeningen der aorta, enz.

voor.

r»l rlat hii f»nrf>r>halitis menigvuldige

UU uuiaiaiiui^nvuv* , r ^

malen overvoeding van het hart en hersenbloeding worden aangetroffen , pleit er voor, dat de ontsteking der heisenen ten opzigte van hare pathogenetische eigendommelijkheden meer de beroerte, dan de ontstekingen nadert, hetgeen ook met de door ons gegeven ontleding van hare verschijnselen volkomen overeenstemt.

De encephalitis komt dikwerf na zoodanige snel verloopende ziekten voor , welke de krachten aanmerkelijk uitgeput, de bloedmassa ontmengd, en atome der vaten, inzonderheid der haarvaten achter gelaten hebben, derhalve na hevige en langdurige typhusziekten.

De ontsteking der hersenen is, zonder twijfel ten gevolge van het teruggangstijdperk der hersenen , voornamelijk van de atrophie en het hierdoor te weeg gebragte vacuum in de schedelholte , bij uitstek eene ziekte van den qevordèrden leeftijd en van den hoogen ouderdom, ij begint met de 50 jaren, bereikt hare grootste menigvuldigheid met de 70 , en wordt ook op 80jangen leeftijd dikwijls genoeg waargenomen. Bedenkt men dat er veel minder grijsaards bestaan, dan menschen van jongeren leeftijd, dan moet de menigvuldigheid van de hersenontsteking bij grijsaards des te meer in het oog loopen.

Eindelijk komt de encephalitis veel menigvuldiger dan de menigitis in den onmiddellijken omtrek van apop ecti sche haarden , tuberkels , hydatides. kanker , enz., voor.

Uit dit alles zal men mogen opmaken , dat de hersenontsteking verreweg meer totdepassive dan tot de active , meer tot de koortslooze , dan tot de koortsige, meer tot de slepende dan tot de snel verloopende , meer lot de ongeneeslijke dan tot de geneeslijke ziekten , meer een slepend lijden dan tot de ontstekingen moet gebragt worden , wanneer men namelijk in den geest der oudere school, de ontsteking als cene hypersthenie, als een over-

Sluiten