Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslaan blijven van de crasis na de uilstorting, als de twee wezenlijkste hinderpalen voor hare opslorping en genezing opgegeven.

De therapie kent derhalve geene andere aanwijzingen, dan de bestaan gebleven hyperaemie te verwijderen, en de bestaande bloedsmenging te verbeteren, d. i! ne tegenstelling tusschen bloed en uitstorting te herstellen , welke noodig is tot de werkdadigheid der endosmose.

Om de bestaande hyperaemie te verwijderen , bedient zich de therapie van koude omslagen op het hoofd, van verkoelende dranken , zacht opslorpende middelen , van huidprikkels, terwijl zij tevens alle prikkels verwijdert, welke in staat zijn de hyperaemie weder op nieuw op te wekken. 1 1

De aan de heete hydrocephalie ten gronde liggende loedsmenging gaat wel is waar van zelve door de uitstorting verloren.

Aa dezelve blijft echter eene zoodanige ontmenging van het bloed, en ten gevolge van deze, eene zoodanige onzijdigheid tusschen bloed en uitstorting over , dat er aan eene endosmotische werking niet kan gedacht worden. Uischoon wij ook de wetten , naar welke de natuur- , inzonderheid echter de scheikundige aantrekking tusschen bloed en uitstorting plaats heeft, niet voldoende kennen, en derhalve niet in staat zijn , tot herstelling van de scheikundige tegenstelling tusschen dezelve, onmiddellijk, door op de geheele bloedmassa scheikundig inwerkende middelen, bij te dragen, is het toch bewezen, dat deze des te levendiger zijn zal, hoe grooter de tegenstelling tusschen bloed en uitstorting is, hoe ?amengedrongener , . i. hoe rijker het in de haarvaten stroomende bloed aan proteine en bloedrood is, in tegenoverstelling van de weiachtige uitstorting, daar in dit geval het digtere bloed de vloeibare uitstorting, even als eene spons het water , naar de wet van de opslorping der vochten begeeng opzuigt.

De therapie heeft derhalve voorloopig, zoolang ons geene meer bijzondere scheikundige wetten van aantrekking

Sluiten