Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vegetatie te verwijderen , de normale assimilatie te bevorderen en zoodoende de hersenen tot hare normale, schoon dan ook vertraagde ontwikkeling te brengen. Of zullen misschien digitalis, squilla , calomel, purgantia , vesicantia , zamendrukking, punctie, trepanatie en al de overige geroem e, gedeeltelijk martelende en dolzinnige middelen oo ner iets uitrigten , waar het niet om verwijdering van wei , maar om voortbrenging van hersenzelfstandigheid te doen is? Wij willen daarbij niet eens aan de in het oog loopende nadeelen denken, welke zoodanige middelen aan de vegetatie in het algemeen en zoodoende ook aan ue ontwikkeling der hersenen toebrengen.

Ifet verdere , op het werktuigelijke geneesbeginsel

erusten e geneesplan , zal aan iederen physiolopischen

geneesheer, maar ook slechts aan dezen, duidelijk genoeg zijn. J

Sluiten