Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eetlust en diepzinnigheid bij hem had waargenomen, bewusteloos neder , en werd met de verschijnselen van eene eiquisite beroerte in het ziekenhuis gebragt, in hetwelk hij , zonder weder tot bewustzijn gekomen te zijn , na eenige dagen overleed. In het lijk vond men twee acephalokystenzakken , eenen van de. grootte van een hoenderei, in de linker voorste kwab der hersenen , den anderen van de grootte eener walnoot aan de basis van hetzelfde hersenhalfrond , tegenover het rotsgedeelte van het slaapbeen , waarvan de inhoud uit eene etterige smerige vloeistof bestond. Beide waren in een weivezelig vlies besloten , de hersenen in den naasten omtrek* met wei geinfiltreerd, verweekt en zeer wankleurig. De longen pleksgewijze verhard en ingekrompen , de bronchi gelijkvormig verwijd : beide nieren met talrijke kysten bezet.

Dat de blaaswormen ziek worden en op de genoemde wijze ontaarden , is eene bekende daadzaak. Dat in het opgegeven geval de ontaarding van den blaasworm eene ontaarding van de hersenen ten gevolge had , is zeker , en dat deze uit eene roode verweeking , waarbij zich als oorzaak van den dood gele verweeking voegde, bestond, is zeer waarschijnlijk.

Hydatides kunnen dus langen tijd in de hersenen bestaan , eenen aanmerkelijken omvang bereiken, sterven, en in kalkvorming overgaan, zonder dat er in de bewerktuiging zelfs een spoor van ziek zijn , veel minder een spoor van een hersenlijden is waar te nemen. Dit wordt a priori uit de ontleedkundige eigenschappen van deze pseudoplasmata des te begrijpelijker , daar zij hunnen zetel gewoonlijk niet in het centrale werktuig der hersenen hebben , daar zij langzaam ontstaan en groeijen , en daar bij dezelve de vaatrijkheid en zweibaarheid van den kanker ontbreekt, welke inzonderheid de periodieke en eindelijk aanhoudende verschijnselen van hersenprikkeling en hersendrukking voortbrengt.

De tuberkel der hersenen kan voorwaar ook lang bestaan zonder storingen te veroorzaken , doch hij geeft zich spoediger te kennen door de hem ten gronde

Sluiten