Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggende dyscrasie , door den jeugdigen , meestal kinderlijken leeftijd der aangetaste personen , door zijne combinatie met andere tuberculoses, door zijne uitgangen in tuberculeuse meningitis en acute tuberkelafzettingen op het zachte vaatvlies.

De hydatides schijnen zich met iedere bloedsmenging te kunnen vereenigen , en komen bij oude , dikwijls zeer gezond uitziende personen voor. Zij kunnen slechts dan met eenige waarschijnlijkheid vermoed worden, wanneer er verschijnselen van een pseudoplasma in de hersenen bestaan , waarvan het beloop en de pathogenie noch voor den tuberkel , noch voor kanker , voldoende pleiten , en dit vermoeden zal des te meer waarschijnlijkheid verkrijgen , wanneer de waargenomen verschijnselen van het pseudoplasma langzamerhand geheel weder verdwenen zijn , daar van alle pseudoplasmata , de hydatides het menigvuldigst voor eene inkrimping , verkalking en genezing vatbaar zijn.

Bij de onmogelijkheid eene zekere onderkenning van dit pseudoplasma te stellen , kan van eene voorzegging en genezing van hetzelve geene sprake zijn ; hetgeen over de pseudoplasmata der hersenen in het algemeen gezegd is, moet hier tot rigtsnoer genomen worden.

BEENVORMINGEN.

Beenvormingen komen op het harde hersenvlies na ontstekingen , als beenplaten en beenuitwassen oorspronkelijk voor.

Menigvuldiger zijn echter de beenvormingen van de parietale plaat van het spinnewebsvlies , welke men verkeerdelijk voor verbeeningen van het harde hersenvlies houdt. Zij komen gewoonlijk aan den grooten sikkel , zeldzamer op het bolle gedeelte der halfronden en aan het tentorium , in den vorm van platen, of van in elkander smeltende naalden, van de grootte eener lins en ver daarboven , voor. Aan de cerebrale plaat van het spinnewebsvlies komen beenvormingen zeldzaam en

Sluiten