Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dervinding pleegt te noemen — eene reeks van abstractien, zonder cenig ander gezag, dan dat van den persoon des waarnemers — den overhand boven een vrijmoedig scepticisme (17).

Sommigen hebben wel reeds aan hippocrates de eer willen toekennen van de ziektekundige ontleedkunde van den klompvoet en soortgelijke misvormingen te hebben opgehelderd, doch kan dit uit deszelfs geneeskundige schriften evenwel niet worden opgemaakt. Want wij lezen bij hem:

»Modus mutilationis non unus est sed plures. »Plurima quidem eluxati non sunt penitus, sed »per Jigurae consuetudinem in quadam pedis in» terceptione mutilata. fari igitur non uno modo, » sed pluribus Jiunt. Plerumque siquidem non ex »toto sede sua elapso articulo, sed quod re ali» qua detentus eo habitu assueverit, pes varus ef»Jicitur." (Conf. lib. de articulis, latine edid. mercukialis et foesius.) »Est ossittm cum motu » sensibili articulatorum situs relativus in alie»num constanter mutatus, aut obüquitas respec~ »tiva per sist ens citra exarthrema et spasmum. » Caput ossis nativum acetabulum servat, nee de» sinit acetabulum caput ossis sibi dicati 'xcipere; » mutatur constanter in peregrinam directio na»tiva, qua sibi respondent ossa mobiliter combi»nata, quin contractioni spasmodicae hoe veniat » tribuendum; exulant itaque ab Loxarthri genere »exarthrema et spasmus; una peccat ossiurn po»situra respectiva, et coincidentia nativa, quae

(17) Men zie Archif für Physiolog. Heilk. Herausg. vort roser und wunderlich , Jahrg. I, Heft I, overgenomen in hehe's Archief 1842, Dl. I, H, I, p. 116.

Sluiten