Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene coutraïudicatie voor de operatie oplevert (§ 41). De min of meer gunstige prognosis wordt ook hier niet zoo zeer door den graad der verkromming bepaald, dan wel door de rigiditeit der ligamenten (bij contracturen der knie bij voorkeur door het ligamentum posterius fVinsloicii en het lig. post. cruciale; de knieschijfsband alleen is verlengd en gespannen). Veelal echter is de patella onbewegelijk, door dien zij met het dijebeen door middel van beenstof vereenigd is. De ondervinding maakt het bijna onnoodig, hier eindelijk nog aantemerken dat de contracturen van de knie dikwijls vergezeld gaan van verkrommingen der voeten of van andere deelen. Meestal echter kan in die gevallen de operative handelwijze worden nagelaten; na de uitrekking van het kniëgewricht bereikt men met mechanische Orthopaedie dikwerf zijn doel (geval XIII).

§ 41.

Wij willen nu nog in een kort bestek de hoofdregelen voor de nabehandeling van doorgesneden pezen en spieren opgeven. Geen andere regel is in den eersten tijd na de operatie noodzakelijk dan rust, terwijl het tevens raadzaam is om in dien tijd aan de lijders eene eenigzins minder voedende en den stoelgang bevorderende, verkoelende dieet te laten gebruiken , ofschoon de gevallen van ontstekingachtige reactie zeldzaam zyn. De meeste lijders klagen eenige uren na de operatie over een gevoel van prikkeling, eenige duimen boven de plaats der doorsnijding, een symptoom van de reactie der tot de pees behoorende spieren door de kracht der antagonisten. Om deze prikkeling geen voedsel te geven, wil stro-

Sluiten