Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meijek hel zwachtelen der doorgesneden spieren, zoo als door sommigen is aangeprezen, ten einde do toenadering der peeseinden te bevorderen, hebben nagelaten.

Wat nu aangaat de aanwending van den Extensietoestel, zoo zijn de gevoelens der heelkundigen hieromtrent verdeeld. — Sommigen zoo als dieffexbach (109) en stromeijer (110) verklaren zich tegen de onmiddelijke of dadelijke uitrekking, en willen het uitrekkingsapparaat althans niet vóór den derden dag na de heelkundigo kunstbewerking hebben aangelegd. Daarentegen beweren von ammon (111) zeis (112) zöorer (113) pirogoff (114) en bouvier (115) de uitrekking onmiddelijk na de operatie met voordeel te hebben ondernomen, zonder dat de genezingsproces daardoor in het minst is gestoord geworden. Deze lot den 10den en 12Jen dag na de operatie uit te stellen , is zeer af te raden, daar zoowel proeven aan dieren als ook een door stromeijer zeiven waargenomen geval geleerd hebben, dat de peesschede alsdan door een plastisch exsudaat bereids te hard geworden is, om nog te kunnen worden uitgerekt. Dat bij deze methode de operatie geen gevolg kan hebben, is door stromeijer als het ware

(109) Fortrage etc. p. 33.

(110) Beitrr. zur operut. Ortfiop. p. 18 enz.

(111) De physiol. Tenot. etc. p. 54.

(112) Zie schmidt, Jahrbb. 1842, Bd. 35, n". IX, p. 379.

(113) Veler die Natur u. gründliche Heitung der Klumpjiisse fOesterr. med. Jahrbb. Septr. 1841.).

(114) Ueber die Durchschneid. der Achillesschne etc. Dorpat 1840. p. 66 etc.

(115) schmidt, ibid. p. 379.

8

Sluiten