Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bovendien zal hij intraveneus novoprotine injecties krijgen.

Uit de ziekte-geschiedenis neem ik het volgende over:

2-—5 eerste injectie van 1 cc novoprotine intraveneus;

om 1.30 n.m. wordt geïnjicieerd. Om 12 uur bedroeg de temperatuur 37,1° (rectaal); 3 uur n.m. 36,9°. Patiënt voelt zich niets lekker, klaagt over misselijkheid en braakt in het verloop van drie uur driemaal achtereen. Klaagt over hoofdpijn, voelt zich koud en warm tegelijk, met gevoel van rillerigheid. Om 6 uur n.m. bedraagt de temperatuur 39,7°, om 7 uur 39,4°, om 8 uur 39,1°, om 9 uur 38,6°.

In den avond heeft patiënt drie maal donker-bruine, dunne ontlasting, waarin de benzidine reactie negatief; maar spectroscopisch haemato-porphyrine aantoonbaar is.

Den volgenden dag normaal temperatuurverloop. De pols, die den vorigen dag gestegen was tot 120, schommelt nu weer om 80. Patiënt voelt zich wel beter, maar maakt nog allerminst een opgewekten indruk. Had heden weer driemaal dunne ontlasting.

30—5 bloedbeeld nagegaan op intraveneuse injectie van 1 cc. novoprotine. Ditmaal geen algemeene reactie, hoogste temperatuur 37,6°.

Hierna krijgt patiënt in een tijdsverloop van 5 weken nog 8 novoprotine injecties intraveneus, die alle zonder algemeene reactie verdragen worden. In de faeces wordt vrijwel constant haematoporphyrine gevonden.

Klachten bestaan uit: last van ructus en nog een enkele maal pijn in de maagstreek. Patiënt zou hier niet mee kunnen werken en vindt zich nog niet genezen, waarop in een operatie wordt toegestemd.

Het röntgenonderzoek, dat vóór de operatie nog plaats vond, gaf als resultaat, dat de bulbus nog steeds vervormd was door ulcus bulbi.

Bij operatie wordt 2 c.M. anaalwaarts van den pylorus, in het duodenum een intrekking gevonden, welke intrekking overeen blijkt te komen met een slijmvliesdefect aan den binnenkant. Het ulcus wordt door Dr. Exalto gereseceerd. Histologisch onderzoek (Dr. Vos) levert als resultaat: ulcus pepticum, zonder epitheelovergroeiïng.

Beschouwingen naar aanleiding van bovenvermelde patiënten:

Patiënt A werd behandeld met yatreen-inspuitingen en kreeg vanaf opname groote hoeveelheden melk, kalkwater, pap en twee eieren.

Sluiten