Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Böttner (64) kreeg gunstige resultaten met collargol en joodcollargol.

Van Amerikaansche zijde zijn veel mededeelingen gekomen over de behandeling van arthritis-patiënten met typhus-vaccin. Ik citeer hier: Miller en Lusk (65) die van 12 patiënten met sub-acute rheumarthritis er tien verbeterden in 3—5 dagen met 1—4 injecties. Van 9 patiënten die lijdend waren aan chronisch arthritisme met acute exacerbatie, kreeg hij bij 8 er van, met typhus-vaccininjecties een snelle verbetering na 1—3 inspuitingen.

Op grond van de gunstige resultaten van Miller en Lusk gingen anderen eveneens tot deze behandeling over b.v. Scully: 24 gevallen met 40 pCt. snelle verbetering na één injectie.

Cecil (67) zag bij 40 gevallen (26 rheuma acuta; 7 acuut toxisch; 7 gonorrhoisch) 40 pCt. volkomen genezing binnen 2—10 dagen, en zonder salicyl-gebruik.

Zijn opvatting is dat deze therapie zelfs bij de polyarthritis rheumatica acuta werkzaam is, maar dat de reactie voor den patiënt een onaangename is.

Pemrerton (68) zag bij subcutane injecties van typhusvaccin weinig resultaat, daarentegen gaf een intraveneuse toediening, waarop heftige reactie volgde, een klinische verbetering.

Sni.tder(69) geeftaan, dat hij nooit een geval van arthritis zag, dat voor altijd genezen werd door proteose, melk of typhus-vaccin-injecties, maar dat de proteino-therapie de aanwezige symptomen deed verdwijnen.

Als bijzonderheid dient de nadruk hierop gelegd te worden, dat de Amerikaansche publicaties vaak gaan over gevallen van polyarthritis rheumatica acuta. Een gunstige invloed op de daarbij zoo vaak waargenomen endocarditis werd niet waargenomen, maar de verschijnselen van den kant der gewrichten werden zelfs in het acute stadium beïnvloed.

Sluiten