Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

SLOTBESCHOUWINGEN.

De niet-specifieke „prikkel-therapie" wordt veelal als één geheel samengevat en wordt bij de meest verschillende ziekte-toestanden beproefd.

Het behoeft wel geen betoog, dat de resultaten, door mij verkregen, zeker niet er toe bijgedragen, om in de „prikkeltherapie" een middel te zien, waarvan onder alle omstandigheden veel verwacht mag worden. De tertiaire longtuberculose is, naar onze uitkomsten te oordeelen, wel een zeer ongunstig object.

Deze resultaten staan wel in schrille tegenstelling tot de gunstige resultaten, die bij de febris typhoidea door verschillende onderzoekers met eiwit-praeparaten verkregen werden.

Ik meen hiervoor de volgende reden gevonden te hebben.

Bij het overzicht, dat ik gaf over de behandeling van de febris typhoidea met injecties van eiwitten, ja zelfs met intraveneusen toevoer van relatief groote hoeveelheden physiologische zoutoplossing, bleek, dat de onderzoekers bijna zonder uitzondering heftige algemeene reacties met flinke stijging der lichaamstemperatuur zagen optreden.

In het tweede hoofdstuk werd besproken hoe volgens Weichardt en Sciiittenheim eiwitafbraakproducten pas dan tot „ziekmakende" verschijnselen aanleiding gaven, wanneer deze splitsingsproducten in abnorme hoeveelheid in de circulatie kwamen.

Of deze afbraakproducten van soorteigen, dan wel van verval van soortvreemd eiwit afkomstig is, laat ik even buiten beschouwing, hoewel de reacties, dienaintraveneuse

Sluiten