Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zen waren alien verdwenen; de ontaarding strekte zich schier overal tot op het beenvlies uit, dat daarin insgelijks deelde en hing met het been door een fijn, niet zeer vast celweefsel zamen. Overal waar de ontaarding zich tot aan het been zelf had uitgebreid, had dit aan zijne oppervlakte eene geringe, door intérstitiele opslurping te weeg gebragte ruwheid; daar echter, waar de ontaarding het sterkste was, namelijk ter plaatse der beide eerste kiezen , was de kaak aan de achtervlakte van zijn bovenrand door opslurping zoo zeer uitgehold, dat zij aan die vlakte nog slechts 4 lijnen hoog was. Op de doorsnede vertoonde de kaak niets ziekelijks.

Geen ongewoon toeval had de kunstbewerking evenmin als het opvolgend verloop gestoord. De wonden waren overal door bloedige hechtingen gesloten en genazen door adhaesie; slechts aan den voor-onderhoek en nog op eene plaats der overlangsche snede had eene oppervlakkige, onbeduidende verettering plaats, die spoedig volkomen genas. Ook in de mondholte vormde de wond spoedig een likteeken en slechts van het achterste gedeelte der kaak exfoliëerde een zeer klein beenstukje. De algemeene reactie was zoo gering, dat ik gedurende de geheele kuur slechts voor de regeling van dieet en leefregel behoefde zorg te dragen. Na 6 weken verliet de lijder mij , dien ik reeds vroeger zou hebben kunnen ontslaan. Hij was krachtiger dan vóór de kunstbewerking, had eene heldere, goede aangezigtskleur en een gezond voorkomen *, alle verrigtingen des ligchaams waren geregeld; het likteeken had zich overal wat teruggetrokken en het regter gedeelte der kaak naar de linkerzijde overgehaald, zoodat de kin scheef stond; hij kon qngehinderd spreken en slikken, en leerde

Sluiten