Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RESECTIO TU BEltOSITATIS CALCANEI. (*)

ïriedrich M...d, 28 jaren oud, uit Merseburg , werd in zijne jeugd meermalen door eene zwelling der halsklieren aangetast, doch zegt overigens steeds gezond te zijn geweest, tot dat hij zich, 17 weken vóór zijne opneming in de kliniek (15 Januarij 1845), een' langen spijker in den regter hiel stiet, die wel dadelijk weder werd uitgetrokken , doch tot het tegenwoordige lijden aanleiding gaf. De hiel werd pijnlijk, zwol en brak ongeveer V» jaar na de verwonding onder den binnenenkel door. Bij de opneming van den lijder was niet slechts de hiel, maar ook de geheele achterhelft van den voet aanmerkelijk gezwollen en de voet onbruikbaar, doch in het gewricht, ofschoon niet geheel zonder pijn, beweeglijk; het gewricht was overigens ook vrij van ziekelijke verschijnselen, die op eene zelfstandige aandoening van hetzelve konden betrekking hebben. De sonde drong diep in de aanwezige opening, zonder dat zij tot op het been kwam, en eveneeAs was het gesteld op eene andere plaats der zwelling, waarin vochtgolving blijkbaar was en die dadelijk door eene groote insnijding werd geopend. De lijder koortste een weinig, was krachteloos, vermagerd, had eene bleekgele gelaatskleur; de verrigtingen van zijne inwendige organen waren overigens geregeld; nu en dan had hij wel eens wat gehoest. - Het duurde langen tijd, alvorens ik aan eene behandeling van het beenlijden , dat hier onmiskenbaar bestond, ernstig kon denken.

(,) Dit geval is reeds medegedeeld in O. Hagen, DUs. inaug. de resectione et exenione ossium tarsi. Hall. 1345, doch op een tijdstip, waarop de genezing nog niet geheel had plaats gehad.

Sluiten