Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijker, maar wordt ook alléén een volkomen overzigt van het lijdende gedeelte mogelijk gemaakt. Ik heb de doorsnijding der zachte deelen in de bovenstaande gevallen op verschillende wijzen verrigt en daarvoor kunnen ook nooit vaste bepalingen gemaakt worden, die voor ieder geval kunnen gevolgd worden. In het algemeen moet ik echter aan die handelwijze de voorkeur geven , waarbij de zachte deelen van den hiel in een' enkelen grooten kapvormigen lap worden losgemaakt, nadat men dezen door eene boogvormige snede omschreven heeft; daarenboven is het zeer doelmatig , dezen lap van boven los te maken en met de voetzool in verbinding te laten, opdat zich aan deze later geen likteeken bevindt, dat bij het gebruik van den voet aan drukking en wrijving bloot staat. Op deze wijze heb ik in het derde geval de kunstbewerking gedaan en ik zal ze ook later overal daar opvolgen, waar geene te belangrijke hinderpalen haar in den weg staan. Ter wegneming van het been zal dikwijls eene gewone kleine boogvormige- of handzaag voldoende zijn, doch kan ook de aanwending van eene schijfvormige zaag of van het osteotoom van IIeine onontbeerlijk worden.

Sluiten