Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deszelfs grondvlakte was beenig; onmiddplijk boven dezelve zag men eeliter de met doorschijnende, veerkrachtige, weeke kraakbeenzelfstandigheid gevulde cellen, die den kenmerkenden inhoud van het geheele gezwel uitmaakten en waarvan zich nog sporen in het middelste gedeelte der grondvlakte vertoonden, welligt ook enkele in het kootje zelf waren achtergebleven, welker uitstooten of omvorming ik echter aan de opvolgende verettering meende te kunnen overlaten.

liet gezwel was grootendeels door een beenig omhulsel omgeven, dat schier overal in eene zeer dunne plaat bestond, doch bij de grondvlakte dikker werd en vanwaar zich bepaaldelijk aan dit gedeelte ook beenmassa binnen liet gezwel uitstrekte; • hier en daar kwamen ook midden tusschen de kraakbeenzelfstandigheid kleine afgezonderde beenstukjes voor. Waar het beenig omhulsel ontbrak, bedekte een fijn vliesje het enchondroma, dat daarmede door een fijn los celweefsel zamenhing en waaronder zich overal kleine, afgezonderde, als ware het schubachtige beenplaatjes bevonden; het vlies strekte zich ook uit tot over het beenig omhulsel en kon slechts voor liet periosteum gehouden worden. Onder het mikroskoop vertoonde de kraakbeenzelfstandigheid de kenmerkende kraakbeenligchaampjes; in het digter gedeelte der beenmassa werden talrijke beenligchaampjes aangetroffen. Het gezwel was nagenoeg 2. duimen hoog, evenzoo breed en had 2V. d. in zijne grootste middellijn, die met de lengte-as der phalanx schier evenwijdig liep.

De operatiewonden werden, uitgezonderd de naar de handpalmzijde gerigte insnijding, overal door spelden vereenigd en de vinger verkreeg daardoor weder zijn natuur-

Sluiten