Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voorschijn kwamen , ofschoon fijner , korter en lichter dan de eerste. In hoe verre dit punt bij de aanwending der bovenlip tot rhinoplastiek moet in aanmerking genomen worden, zullen wij later zien; niet minder kan hetzelve ook bij andere plastische kunstbewerkingen te pas komen en dit zal later ten opzigte der ooglidvorming uit een paar voorbeelden uit mijne praktijk blijken. Jobekt nam bij de vorming van een bovenste ooglid den lap gedeeltelijk uit de behaarde huid van het hoofd, zoodat het behaarde gedeelte aan de binnenzijde der wenkbraauw kwam te liggen en deze hier verving, waar zij gemist werd; de haren vielen niet uit, maar werden door den lijder afgesneden, als zij te lang waren. Eindelijk is het een onderwerp geweest, dat in aanmerking moest genomen worden bij de beoordeeling van diezelfde kunstbewerking bij de blaasscheedefistel, bij welke een huidstuk uit de groote schaamlippen in de fistelopening verplant werd, en het verdient hier bijzonder opgemerkt te worden, dat in een geval, waar Jobekt deze kunstbewerking met gevolg heeft verrigt, nog 4 maanden nadat de herstelde vrouw uit het hospitaal (waarschijnlijk 8 maanden na de overplanting) was ontslagen, het overgeplante huidstuk in de scheede met haren bedekt gevonden werd de la couleur de ceax, qui ombragent le pubis de cette femme (*). Als ergens het verdwijnen van den haargroei met zekerheid te wachten was geweest, zoo zou het hier het geval hebben moeten zijn; want meer dan van eenige andere omstandigheid hangt het voorzeker van eene verandering

(*) Miciion , these des operations qui nèecssitent les fistules ragtnales. Paris 1841. p. 170.

Sluiten