Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schijnt, niet bijzondei gelukkig genomen proef maakte. Vei,peau kan echter niet voor den uitvinder dezer methode gehouden worden; ik kan thans wel niet beslissen, wanneer Vei.peau de bedoelde kunstbewerking verrigt heeft, doch in allen gevalle niet vóór 1832 , daar zij anders in de eerste uitgave zijner medecine opératoire niet zou gemist worden; daarentegen heeft Wutzer in Februarij 1832 bij eene blaasscheedefistel op eene zeer goed berekende, ofschoon met geen' goeden uitslag bekroonde wijze, de overplanting van eenen van de achterwand der scheede losgemaakten en naar de blaas opgeligten lap beproefd (*). Deze heelkundige zou dus als de uitvinder dezer overplantingsmethode te beschouwen zijn, indien zij niet nog vroeger bij de aanvulling van het neusmiddenschot uit de bovenlip was aangewend geworden. Men vindt v. Ammon als dengene vermeld, die het eerst het septum daardoor vormde, dat hij een stuk uit de lip, zonder draaijing, eenvoudig omkeerde en deze kunstbewerking heeft hij het eerst in April 1835 gedaan (**). Van Liston zijn echter reeds in 1835, 5 geheel op dezelfde wijze verrigte kunstbewerkingen ter aanvulling van het septum nasi bekend geworden (***), en wij kunnen daarom tot ons leedwezen de uitvinding dezer methode niet aan een' onzer landgenooten toekennen.

(*) BüTTGENBACH , Diss. inaug. de variis fistulam vesico-vaginalem operandi methodis. Bonnae 1841. p. 35 cn AVdtzer in het Organ für die Heilkunde, II. 4. p. 494.

(**) v. ammon und Baümgarten, die plast. Chirurgie. Bcrlm 1842. p. 159.

(***) Gehson und JuLIOS, Magasin der ausland. Literatur der ges. Beilk. 1831. Mai und Juni. p. 499.

Sluiten