Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de vleugels volkomen konden opgerigt worden en de neusgaten liunne behoorlijke wijdte hadden. Daarop sneed ik uit het voorhoofd en wel in schuinsehe rigting naar. de linkerzijde een huidstuk, dat '/. gedeelte breeder en langer was, dan het model van den nieuwen neus vereischte, en een' ovalen vorm had, om verdubbeld aangezet te worden. Dit werd, nadat het naar de neusstomp was omgeslagen, aan zijn thans onderste gedeelte door 2 overlangsche insnijdingen in 3 deelen verdeeld, waarvan de middelste het middelschot daarstelde, doch de beide zijdelingsche naar binnen geslagen werden, om het nieuwe voorste gedeelte van den neus dadelijk te overdekken. Nu volgde de aanhechting door middel van geknoopte hechtingen op de gewone wijze en ook het onderste gedeelte der wond van het voorhoofd werd door middel van spelden zorgvuldig vereenigd, het bovenste daarentegen, dat zich niet liet sluiten, met pluksel bedekt. In ieder neusgat bragt ik eene pennenschacht, die met eene kleefpleisterstrook omwikkeld en met hare uiteinden tevens aan de bovenlip bevestigd werd, en stak naast dezelve zoo vele kleine plukselpropjes, tot dat de neusgaten op eene behoorlijke wijdte gevuld waren en de neusvleugels volkomen naar buiten stonden.

Na de kunstbewerking werd de voorhoofdswond met koud water behandeld., doch de neus vrij gelaten; er ontstond geene stoornis in den algemeenen toestand en de overgeplante lap behield zijn natuurlijk voorkomen, tot dat er zich den 3«i dag aan den rand des regter-neusvleugels eene blaauwachtige kleur vertoonde; hier was in zeer kleinen omvang koudvuur ontstaan, dat spoedig losliet. Overigens was het aangezette gedeelte van den neus vol-

Sluiten