Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gescheiden, sneed ik ze van het genezen huidstuk in eene kromme lijn (zie figuur 4, def) af, zoodat deze buiten de plaats, alwaar het op den neusrug zou gelegd worden, gedeeltelijk uitstak; daarna maakte ik het aangezette neusstuk aan de geheele regter zijde van d tot c weder volkomen van de neusstomp los, ontdeed deze laatste aan den rug van den neus van hare opperhuid en maakte de aanhechtingen weder los, welke het oude overblijfsel van den neusvleugel onlangs aan de binnenzijde had aangegaan en waardoor zijne wederinkrimping

was te weeg gebragt.

Nu hechtte ik het overgeplante stuk aan den neusrug en ter regterzijde langs de gespikkelde lijn fdcb en door de bijvoeging, welke hetzelve aan het boveneinde had verkregen, werd de nieuwe defecte neusvleugel zoo bedekt, dat de gaten aan den rand verdwenen, deze rand, die uit de schuinsche rigting ca in de horizontale ba overging, verlengd en de punt van den neus naar het midden verschoven was. Ook aan het overblijfsel van den linker neusvleugel doorsneed ik aan de binnenzijde de nieuwe aanhechtingen , die denzelven weder binnenwaarts hadden getrokken , vulde even als bij de vroegere kunstbewerking de neusgaten weder geheel op en spande de neusvleugels weder uit. De gehechte wond genas door snelle vereeniging tot op een paar kleine plaatsen, die zich door verettering, een weinig laat, doch met een goed likteeken sloten. Het doel der laatste kunstbewerking, om de regter neuszijde aan de linker gelijk te maken, was volkomen bereikt; alle pogingen echter om door liet inleggen van plukselwiekjes en buizen het inkrimpen van het oude overblijfsel der neusvleugels te beletten , waren vruchteloos, de neusgaten

Sluiten