Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze bewering is met betrekking tot de door mij gevolgde methode, daarvan heeft men zich gemakkelijk en vaak bij de vorming van het neusmiddelschot uit de geheele dikte der lip kunnen overtuigen. Yaak is in die gevallen , waar eene rhinoplastiek noodzakelijk wordt, de lip misvormd ; in dat geval heeft die methode nog het voordeel, om deze misvorming tevens te kunnen verhelpen. Eindelijk is het van belang, dat bij deze overplantingen geene draaijing van het vervangend stuk om zijne as , zoo als bij die uit het voorhoofd, maar of eene bloote zijdelingsche verschuiving of een enkel omslaan plaats heeft, zoodat de voeding van het stuk dus niet beperkt wordt. Men kan de overplanting op eene tweeledige wijze verrigten, namelijk zoo, dat de epidermiszijde der lip naar buiten gekeerd blijft, of zoo, dat de slijmvliesvlakte der lip tot de uitwendige van den nieuwen neus gemaakt wordt. De keuze tusschen beide manieren hangt van het geslacht des te opereren persoons af, althans in zoo verre, dat men bij mannelijke personen de uitwendige huid niet buitenwaarts mag gekeerd laten, indien men de nieuwe neus niet met eenen baard wil laten begroeijen.

Dat het slijmvlies, wanneer het naar buiten gekeerd en bestendig aan uitwendige invloeden blootgesteld is, zich in uitwendige huid omvormen of veeleer aan de laatste zeer gelijk worden kan, is een bekend feit en daarop berust de voor het eerst door Liston uitgevoerde vorming van het neustusschenschot door eenvoudige bovenwaartsche omkeering van een uit de geheele dikte der lip uitgesneden stuk, welke te regt de handelwijze van Dieffenbach heeft verdrongen, waarbij het stuk der lip om zijne as wordt gedraaid. Bij deze laatste methode moet men bo-

Sluiten