Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geworden, hebben op het bovenste ooglid betrekking. De methode van Dieffenback is daarentegen bij voorkeur aan het onderste ooglid uitgevoerd, en dit maakt voor den uitslag een groot onderscheid. Bij het bovenste ooglid is het vervangende stuk veel moeijelijker naauwkeurig met de ondergelegene deelen te vereenigen en laat het zich moeijelijk daarmede vereenigd houden; is de opligter van het bovenste ooglid nog voorhanden en te behouden , zoo staat zijne werkdadigheid de duurzame naauwkeurige vereeniging van den lap ook in den weg en deze zal zich dus veel minder gemakkelijk overal door adhaesie bevestigen, doch verettering aan zijne ontbloote oppervlakte zijne welving wezenlijk bevorderen. Na plaats gegrepene aanhechting ligt het nieuwe bovenste ooglid of zonder behoorlijke beweging over den oogbol heen, of als het bewogen wordt, zoo plooit het zich daarbij niet zoo fijn , als een natuurlijk, maar wordt wrongvormig tegen den bovenoogkuilsrand geschoven, terwijl het onderste ooglid slechts eene geringe beweging behoeft en wanneer het eenen wrong vormt, zich meer boven den onderkuilsrand tegen den oogbol aanlegt, zonder zoo sterk vooruit te steken.

Een ander voordeel, dat men in de methode van Dieffenbach overal roemt, is hare aanwendbaarheid onder alle omstandigheden; dit kan echter zeer gemakkelijk daardoor wederlegd worden, dat de huid aan de slaapstreek op die der wang om de eene of andere reden niet kan worden overgeplant. Zoo deed ik voor eenige maanden eene blepharoplastiek wegens een zeer belangrijk ectropium van het regter onderste ooglid, dat na pustula maligna was ontstaan; deze had echter eene uitgestrekte verwoesting der wang ten gevolge gehad, de likteekens strekten zich

Sluiten