Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

KUNSTBEWERKING aan LIKTEEKENS.

Ofschoon deze kunstbewerking in den laatsten tijd veelvuldige verbeteringen heeft erlangd, zoo komen toch nog steeds vele gevallen van slechte likteekenvorming voor, waarin het door middel der tegenwoordig gebruikelijke handelwijzen niet gelukt, om de nadeelen uit den weg te ruimen, die door de likteekens worden te weeg gebragt. De eigenaardigheid van dit gebrek zelf is wel is waar oorzaak, dat de methoden en regels, die voor deszelfs genezing worden voorgeschreven, nooit volkomen kunnen zijn, want de kunstbewerking van likteekens onderstelt, even als de plastische kunstbewerkingen, bij den heelkundige de geschiktheid, om voor ieder afzonderlijk geval eene geschikte methode uit te denken. Maar dit uitdenken wordt door de mededeeling van nieuwe, ofschoon slechts onder zekere voorwaarden aan te wenden handelwijzen, ja zelfs door het bekend maken van afzonderlijke operatiegevallen wezenlijk gemakkelijker gemaakt. In de volgende 3 hoofdstukken zal ik bijdragen leveren ter behandeling

Sluiten