Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vaste zelfstandigheid daar ter plaatse tot aan het slijmvliesbekleedsel verdrongen en hiermede zelfs in zekere uitgestrektheid op eene onafscheidbare wijze vereenigd was, terwijl de vermelde, uit de scheede puilende puilt geheel uit de vezelachtige laag gevormd is, die hier meer dan 1 d. dik is. Tusschen den steel van den polyp (de lip der baarmoedermond) en het vezelkraakbeen bevindt zich eene vrij groote, met celweefsel gevulde tusschenruimte.

De baarmoeder zelve is vergroot, doch overigens normaal ; aan den bodem is zij onder het buikvliesovertreksel met een boonengroot vezelachtig kraakbeen voorzien, dat gedeeltelijk verbeend en nog met eene dunne laag baarmoederzelfstandigheid bekleed is. De voorste lip der baarmoedermond is dun en zamengedrukt, de scheede zeer uitgezet, in eenen toestand van leucorrhoe, doch zonder ontvelling of andere ziekelijke verandering.

In de dunne darmen nabij het coecum bevonden zich zeer vele zweren, waarvan 2 doorboord waren. Daar echter de darmen op deze, even als op andere plaatsen door plastische lympha met de baarmoeder verbonden waren, zoo werd de darm door deze laatste gesloten en eerst bij eene zeer voorzigtig in het werk gestelde losmaking der baarmoeder van de darmen stortte de inhoud der laatste zich in de buikholte uit.

TWEEDE GEVAL.

Een geheel overeenkomstig, doch veel belangrijker geval heb ik bij eene 50jarige vrouw (G...r, in Brachstedt) waargenomen, dat ik wel is waar slechts eenmaal

Sluiten