Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doordat het cerebellum over liet orale vlak, over het sneevlak, was heengeklapt, is de richting' van dit vlak foutief geschat en zijn de microtoomsneden schuin op dit vlak, in plaats van evenwijdig eraan, aangebracht. Hierdoor komt het, dat eerst in de coupes 125—130 stukken van den ventralen rand van den hersenstomp zichtbaar worden (zie de teekening in den bovenhoek van afb. 12), terwijl deze rand nagenoeg intact is in de coupes 135—140. Men ziet in deze coupes echter nog sterke bloedingen langs dezen rand liggen.

In de coupes 115—120 is de deeussatio bracchii conjunctivi te zien. In de hierbij afgebeelde coupe 142 is de ventrale rand geheel intact en vrij van bloedingen. Zooals men

ziet, wordt hij gevormd door het ganglion interpedunculare en de pedes pedunculi cerebri. Meer dorsaal zijn de lenmisei laterales met de ventrale oommissuur zichtbaar. Nog meer dorsaal beiderzijds de formatio reticularis, de nucleus Gudden, de fasciculus longitudinalis posterior en het bracchium conjunctivum cerebelli. Zooals op de afbeelding is te zien, gaat deze coupe aan de eene zijde door, aan de andere zijde achter het caudale einde van het corpus quadrigeminum posticum.

De operatiemede bij konijn 7 was dus door het achterste gedeelte der corpora quadrigemina anteriora gegaan, daarna voor de deeussatio bracchii conjunctivi, do( r het ganglion interpedunculare en door de pedes pedunculi cerebri, dus juist achter de roode kernen.

Vatten we de waarnemingen na dwarse doorsnijdingen van de hersenen bij konijnen samen, dan zagen we: dat bij het konijn nog een■ normale spiertonusverhouding mogelijk is na dwarse sneden, welke door het voorst'e: deel der corpora quadrigemina anteriora, voor de oculomotoriuskernen en door de hersenstelen voor de uittredingsplaatsen der nervi oculomotorii gaan en dus ook juist vóór de roode kernen;

Sluiten